Para musuh-musuh Islam tak henti-hentinya membuat umat Islam lari dari Islam dengan memberikan gambaran-gambaran jelek tentang Islam. Salah satunya mereka katakan bahwa Islam agama radikal, suka berperang, mengajarkan terorisme, barbar dan berbagai julukan jelek lainnya..

Tulisan ini berusaha menjelaskan kepada pengunjung blog, apakah Islam benar seperti apa yang mereka katakan? ataukah sebaliknya bahwa sesungguhnya ajaran Islam begitu indah dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

1. Islam melarang membunuh nyawa yang tidak haq.

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah jahannam, Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS An Nisa 93)

Lihat betapa Islam begitu menjaga darah kaum muslimin. Dari ayat ini, orang yang membunuh kaum muslim dengan sengaja mendapat 5 (lima) adzab yaitu :

– balasannnya ialah jahannam,

– Kekal ia di dalamnya

– Allah murka kepadanya,

– dan mengutukinya

– menyediakan azab yang besar baginya

Dan dalam Sunan An Nasa’i, dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Runtuhnya dunia adalah lebih baik di hadapan Allah, daripada membunuh seorang muslim” .

BAGAIMANA JIKA MEMBUNUH ORANG KAFIR ?

orang kafir yang boleh diperangi adalah kafir harbi yang berada dimedan perang. sedangkan orang kafir yang masuk ke negeri Islam, yang negerinya mengadakan perjanjian damai dengan negeri Islam (tidak dalam keadaan perang), maka haram membunuh kafir model ini. kafir jenis ini disebut kafir muahad.Bahkan diancam tidak akan mencium baunya surga.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,”Barangsiapa yang membunuh seseorang yang telah mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, walaupun baunya itu tercium dari jarak 40 tahun” (Riwayat Al Bukhari)

BAGAIMANA DENGAN BOM BUNUH DIRI YANG DILAKUKAN PARA TERORIS ?

Membunuh diri juga diharamkan dalam Islam, termasuk bom bunuh diri.

“Artinya : Dan janganlah kamu membunuh diri ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisa’ : 29]

“Barangsiapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama (yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh) di hari kiamat” (Diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dalam Mustakhraj-nya, dari Tsabit bin Ad Dhahak radhiyallahu ‘anhu)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Dia yang melakukan bunuh diri dengan menikam dirinya dengan besi (pedang) yang ada ditangannya, maka dia akan ditikam dengan pedang dengan pedang itu pada tubuhnya di neraka, dan dia tetap didalamnya (di neraka) selamanya. Dan barangsiapa yang mengambil racun dan membunuh diri dengannya, maka dia akan meminum racun itu di neraka, dan dia tetap berada didalamnya (di neraka) selamanya. Dan barangsiapa melemparkan dirinya dari atas gunung dan membunuh dirinya dengannya, maka dia akan jatuh di dalam neraka, dan dia tetap didalamnya (di neraka) selamanya” (Riwayat Al Bukhari)

“SESUNGGUHNYA PARA TERORIS YANG MENGATASNAMAKAN ISLAM DLM AKSI TERORIS MEREKA, MAKA ISLAM BERLEPAS DIRI DARI APA YANG MEREKA LAKUKAN. SUNGGUH APA YANG MEREKA LAKUKAN JUSTRU MENCORANG ISLAM DAN MENYEBABKAN KERUGIAN YANG BESAR BAGI ISLAM DAN MUSLIMIN.”

SIAPA SEBENARNYA PARA TERORIS ?

Ketahuilah bahwa mereka para teroris adalah suatu kaum yang pemikirannya telah terpengaruh faham khawarij yang menyimpang dalam Islam. Mereka sebenarnya jahil akan agama Islam, mereka tidak mau mengikuti perkataan para ulama, sehingga apa yang mereka lakukan jauh dari ilmu yang dibenarkan dari Islam.

Jadi sangatlah salah dan keliru jika aksi para terorisme ini diidentikkan dengan Islam dan menciptakan image da kesan bahwa Islam mengajarkan terorisme. sungguh tujuan dari itu semua hanyalah ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang indah.

maka wahai kaum muslimin, janganlah kalian terpengaruh tipudaya mereka, sesungguhnya Islam adalah tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam..

Iklan